Bedankbrief Dolores

(door Dolores Suárez, directrice Inti Huahuacuna Peru)

Beste donateurs,

Allereerst wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken dat jullie de droom van de kinderen van Inti Huahuacuna, een eigen huis, gerealiseerd hebben.

Toen de niños jaren geleden hun droom met ons deelden, durfden Marianne en ik deze woorden nauwelijks hardop uit te spreken. Was het wel realistisch om te dromen en te hopen op een eigen huis……? Dankzij de geweldige steun uit Nederland hebben wij nu een eigen opvanghuis, waarin wij ons werk met hart en ziel kunnen voortzetten. Soms krijg ik het er wel eens benauwd van, want ons werk en het hebben van een eigen huis, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is een grote uitdaging om in dit nieuwe huis invulling te geven aan de toekomst van Inti Huahuacuna en van onze niños. We blijven streven naar een betere levenskwaliteit voor de straatverkopertjes van Cusco, en door goed naar onze niños te kijken zullen zij ons de weg wijzen en helpen dit alles vorm te geven.

Vol vertrouwen zien wij de toekomst van Inti Huahuacuna tegemoet en we hopen met uw steun door te kunnen gaan met ons mooie werk. Mede namens het team en de kinderen van Inti Huahuacuna dank ik u allen nogmaals heel hartelijk.

Een omhelzing,
Dolores

Terug naar Nieuws

Dolores Suarez