Donateur worden

Om onze steun aan de vele kansarme kinderen in Peru mogelijk te maken en te continueren is financiële steun hard nodig.

U wordt donateur van de Stichting Kinderen van de Zon wanneer u een donatie stort op:

IBAN: NL74 INGB 0009 2334 76
t.n.v. Stichting Kinderen van de Zon
te Uden

De Stichting Kinderen van de Zon is door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Voor onze donateurs is dit zeer gunstig. Donaties van particulieren aan onze stichting kunnen namelijk bij de aangifte voor inkomstenbelasting onder giften worden opgevoerd als aftrekpost. Uw totale giften moeten dan een drempel overschrijden. De hoogte van de drempel is afhankelijk van uw inkomen.

Een periodieke gift

Indien er gebruik gemaakt wordt van een periodieke gift, die aan de juiste voorwaarden voldoet, is de gift zelfs volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is dan geen sprake van een drempelbedrag.
In het kort komt het erop neer, dat de gever zich door middel van een overeenkomst verplicht gedurende minimaal 5 jaren jaarlijks een bedrag te schenken aan een goede-doelen-stichting. Om van deze fiscaal zeer interessante mogelijkheid gebruik te maken maken wij gebruik van het model van de Belastingdienst. U kunt het model van de overeenkomst downloaden (zie hiernaast).

Donatie via acties op scholen of anderszins

Wilt u op uw school tijdens een kerstmarkt, een vastenactie of met een andere actie geld inzamelen ten behoeve van de kinderen van onze projecten, dan werken wij graag aan uw activiteit mee. Aan de hand van beeldmateriaal kunnen wij aan leerlingen uit alle groepen voorlichting geven over ons project. Daarnaast verzorgen we ook lezingen.

Hebt u vragen over donaties, of wilt u een geldinzamelactie organiseren, stuur ons dan een email.
Zie Contact.

Donateur worden Donateur worden Donateur worden

Download het model voor overeenkomst Periodieke Schenking hier.