Context

Achtergrondinformatie over de situatie in het Andesgebergte in Peru

Rond veel steden in Peru ontstonden de afgelopen decennia een grote gordel buitenwijken, bevolkt door immigranten van 1e en 2e generatie, afkomstig uit het omliggende platteland. Het gaat meestal om vluchtelingen van de burgeroorlog tussen de guerrilla en het officiƫle leger, die in de periode 1985-1997 beurtelings terreur zaaiden onder de boerenbevolking, waardoor het leven in de dorpen ontwricht werd.

Veel bewoners van deze sloppenwijken zijn in hoofdzaak Quechua-sprekende indianen, die nog sterk met de Andescultuur verbonden zijn. Bijna niemand heeft vast werk; de meesten overleven door kleine straat- of markthandel te bedrijven. De werkeloosheid en criminaliteit zijn erg hoog.

De traditioneel sterke familiebanden staan zwaar onder druk door de meer Westerse levenswijze en invloeden van de stad. De vrouwen en kinderen uit de veelal grote gezinnen zijn hiervan de eerste slachtoffers. Veel vaders verlaten namelijk hun gezin om hun geluk elders te beproeven. Ook alcoholisme is een groot probleem. Als vader dronken thuiskomt worden zowel de moeder als de kinderen vaak mishandeld.

In Peruaanse steden leven en werken duizenden kinderen op straat zonder enige vorm van bescherming door volwassenen. Hun toestand is zorgwekkend. Vanuit de buitenwijken trekken steeds meer kinderen naar het centrum om er als straatverkopertjes in de toeristische centra hun geluk te zoeken en vervolgens in de problemen te geraken.

Kinderarbeid, kindermisbruik, geweld, ondervoeding, soms ook drugsgebruik (lijm snuiven) zijn alledaagse feiten in hun leven. Kinderen uit de kansarme wijken, die nog wel bij een volwassen familielid wonen, zijn er vaak niet veel beter aan toe door de extreme armoede. Ook zij moeten meestal voorzien in hun eigen levensonderhoud door straatverkoop.
Zonder opvang blijven kansarme straat- en wijkkinderen dag en nacht op straat rondhangen. Hierdoor is de kans groot, dat zij in het criminele circuit terecht komen of definitief op straat gaan leven.

Onrecht, aangedaan aan kinderen, laat niemand onverschillig. Daar wil je gewoon wat aan doen!
De organisaties die wij steunen bieden activiteiten voor deze kansarme kinderen.

Terug naar Activiteiten Peru